Het schaap met de vijf poten

In het weiland van boer Jos Hop staat het schaap met vijf poten. Het dier heeft drie voorpoten, waarvan de middelste er maar een beetje tussen hangt. “Hij gebruikt die poot zelden”, aldus eigenaar Hop. “Soms leunt hij er een beetje op, maar dat is alles.” -Telegraaf mei 2002

Werkgevers stellen vaak ‘hardere’ eisen aan kandidaten op het gebied van opleiding en ervaring. En in combinatie met een jonge leeftijd denkt men de beste mensen aan boord te halen.

Passende werkervaring en diploma’s zijn geen garanties. Wat succesvolle medewerkers typeert, komt meer voort uit wie ze zijn, wat hen motiveert dan uit hun kennis en ervaring.

In de huidige complexer wordende wereld en veranderende organisatiestructuren kunnen we beter niet alleen kijken naar kennis, ervaring en vaardigheden, maar vooral naar mindset, persoonskenmerken en potentieel.

Van een junior medewerker tot aan directie: op alle niveau’s zijn gedragskenmerken en potentieel een belangrijke graadmeter van aankomend succes. Het zou niet meer moeten gaan om de vraag of kandidaten en medewerkers de juiste vaardigheden hebben, maar of zij de potentie en vermogen hebben om nieuwe vaardigheden aan te leren of bestaande vaardigheden anders in te zetten en daarmee groeien in aan complexiteit toenemende rollen.

En dan werkt die vijfde poot alleen maar verlammend en blijkt het schaap zwart te zijn.

.

.

.